Realitní společnost – typová kalkulace č.3

 • Servisní návštěva 4x měsíčně (4×4 hod)
 • Podpora 30 uživatelů, z toho 5 uživatelů řešení homeoffice
 • 2 další pobočky
 • Správa a provoz infrastruktury, síťových prvků a zařízení
 • Správa a provoz CRM systému
 • Správa fileserveru serveru (NAS)
 • Správa VPN připojení pro přístup k firemním prostředkům přes internet
 • Správa firewallu s údržbou bezp. pravidel
 • Monitoring serverů
 • Správa domén a jejich DNS záznamů
 • Správa webhostingových služeb
 • Správa internetové konektivity
 • Automatizovaná záloha a archivace fileserveru a CRM vč. uložení do geograficky odděleného místa

Celková cena: 15.800,-/měsíc